در حال بارگذاری...

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه

مشخصات

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۰۸/۱۲
مجری:
OpticTour Iran
تعداد پانو:
۳۶ عدد
وب سایت:
تلفن:
(+۹۸۱۱) ۳۳۰۴۴۰۰۰
آدرس:
ایران - ساری - میدان امام (ره) - سه راه جویبار - ابتدای بزرگراه ولیعصر (عج) - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران