رستوران سفیر

رستوران

مشخصات

تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۰۶/۱۴
مجری:
OpticTour Iran
تعداد پانو:
۱۲ عدد
تلفن:
(+۹۸۲۱) ۲۶۵۰۷۱۹۶
آدرس:
ایران - تهران - کیلومتر سوم جاده فشم